Terveilm

Poliitikate sidusust Eestis asub uurima Poliitikauuringute Keskus Praxis

14.11.2017

ÜRO kestliku arengu eesmärgid on loodud ja kokku lepitud selle jaoks, et inimeste heaolu ja piiratud ressursside vahel oleks tasakaal. 

Poliitika kujundamisel peavad ÜRO liikmesriigid lähtuma just nendest eesmärkidest.

Siin tulebki mängu poliitikate sidususe olulisus, mille käigus on riikidel kohustus jälgida, kuidas mõjutavad poliitilised otsused inimesi üle kogu maailma, ja kindlustada, et otsused ei kahjustaks arengueesmärkide saavutamist. Kahjuks puudub meil veel terviklik ülevaade, mil määral Eestis poliitika sidusust otsuste tegemisel silmas peetakse ja mida on tarvis ette võtta, et riigi poliitikad ei õõnestaks rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud eesmärkide saavutamist.

Kuidas rakendatakse praegu Eestis poliitikate sidususe põhimõtteid?

Mis takistab nende põhimõtete rakendamist? Kuidas saaks olukorda parandada? – Nendele küsimustele asub vastuseid otsima Poliitikauuringute Keskus Praxis, kes lisaks üldisele olukorra kaardistusele analüüsib ka kaubanduse ja keskkonna näidisvaldkondi Eesti kontekstis ja poliitikate sidususe aspektist lähtudes.

Esialgseid tulemusi on oodata juba 2018. aasta esimeses pooles.

Poliitikate sidusus arengukoostöös (ingl k political coherence for sustainable development – PCSD) tähendab, et kõik EL ja riikliku tasandi poliitikad, millel on mõju arengumaadele, peavad olema omavahel kooskõlas ja suunatud vaesuse vähendamisele.

 

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee