Terveilm

UURINGU RAPORT: Eesti elanike teadmised ja hoiakud Eesti arengukoostöö suundade kohta

02.05.2024

2024 on Eesti rahvusvahelises arengukoostöös mitmeski mõttes tähenduslik aasta. Eesti Vabariigi valitsus  kinnitas uue arengukoostöö ja humanitaarabi strateegia aastateks 2024-2030 ning Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ESTDEV, mis viib ellu valitsuse rahvusvahelise arengukoostöö eesmärke, on aasta esimeses koostamas strateegiale rakenduskava. Ning kuigi Eesti kõige olulisemaks arengukoostöö prioriteediks on viimastel aastatel tõusnud Ukraina toetamine, tõid geopoliitilised muutused meie sihtriikide hulka tagasi Armeenia (aastatel 2006-2016 Eesti arengukoostöö üks prioriteetriikidest), kus Eesti on võtnud ülesandeks toetada hariduse ning demokraatia arengut. 

Arengukoostööd läbiviivate Eesti vabaühenduste kautusorganisatsioon ja  Välisministeeriumi ja ESTDEV-i strateegiline partner Arengukoostöö Ümarlaud viis Eesti elanike seas läbi arvamusküsitluse arengukoostööga seotud hoiakute ja teadmiste kohta. Uurisime, mil määral ollakse arengukoostöö kui printsiibiga kursis ning milline on avalik arvamus arengukoostöö tegevussuundade ja rahastamise kohta. Lisaks uurisime, mis (asjakohalistel) teemadel sooviks Eesti elanikud saada rohkem informatsiooni ning millistesse valdkondadesse peaks ressursse rohkem suunama seoses Ukraina abistamisega. Tegu on kordusuuringuga, mis aitab näha Eesti elanike hoiakute trende 2020-2024. aastatel.

Käesolev uuring valmis 2024. aasta alguses koostöös uuringufirmaga Norstat, kes teostas küsitluse ajavahemikus 26. veebruar kuni 4. märts ning sellele vastas kokku 1161 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi elanikku. Küsitlus teostati telefoni- ja veebiküsitluse kombinatsioonina. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks Eesti elanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaal-demograafiliste tunnuste alusel.

Valminud raport ja uuringutulemused on mõeldud praktilise vahendina arengukoostöö valdkonna edasiseks arendamiseks. Uuring valmis Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendite ja Aktiivsete Kodanike Fondi (ACF) rahastuse toel.

TERVEILM_uuringu_raport_04-2024_v6

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee