Terveilm

AKÜ tegevused viimase kuu jooksul

19.10.2020

  • AKÜ jätkas Välisministeeriumi arengukoostöö komisjoni liikmena, toetades ministeeriumit taotlusvoorude disainis, olles projektide hindaja ning konsulteerides arengukoostöö mõju hindamise ning agentuuri loomise protsessi. Uue arengukoostöö agentuuri loomise valguses ootab nii koordineerijaid kui ka arengukoostöö tegijaid ees palju muudatusi ning AKÜ roll on protsessis pakkuda väärtust nii ministeeriumile kui ka oma liikmetele, et kodanikuühiskonna hääl oleks agentuuri loomisel kõlav ja sisukamad ettepanekud kuulda võetud. 
  • AKÜ hakkab tegema senisest sisulisemat koostööd Leedu ja Läti arengukoostöö organisatsioonide katustega GCAP Lithuania ja LAPAS. Eesmärgiks on jagada proaktiivselt infot arengukoostööd puudutavatest arengutest Balti riikides, viia läbi ühisprojekte ning tuua ühe laua taha kolme riigi kestliku arengu koalitsioonid. 
  • AKÜ jätkab märtsini rahvusvahelises maailmahariduse konsortsiumis Bridge 47, korraldades nelja kuu jooksul koolitusi, partner-üritusi ja avalike teavitusüritusi. AKÜ leiab et hetkel on väga oluline teha tugevat Eesti-sisest teavitustööd ja maailmakodanikuhariduse alast huvikaitset, kuna ühest küljest on riik loomas sektorite-ülest maailmahariduse platvormi, teisalt aga näitavad uuringud maailmahariduse andmise vajadust ja ootust tavakodanike seas. 
  • Agne osales ESDN (European Sustainable Development Network) aastakonverentsil, võttes endaga kaasa mõtte kestliku arengu ümbersõnastamise vajadusest. Kui seni on defineeritud kestlikku arengut kui loodus-, inim- ja majandusliku keskkonna kohtumispunkti, väärtustades kõiki kolme valdkonda võrdselt, kõlas seekord mõte käsitleda edaspidi kestliku arenguna vaid inim- ja looduskeskkonna sünergilist arengut, tõstes majandusarengu mitte eesmärgiks omaette, vaid käsitledes seda kahte mainitut toetava tugimehhanismina. Huvitav mõte ja ettepanek, eks aeg näitab, kas ka tõsiseltvõetav ja laiemat/kõrgemat toetust pälviv. 
  • Agne osales DEAR programmi veebiseminar Meedia ja Migratsioon.  Saime teada, et Arenguhariduse ja teadlikkuse tõstmise programm hakkab Euroopas toetama projekte, mis tegelevad kampaaniate korraldamise ja elukestva õppe propageerimisega, aitamaks kaasa positiivsetematele ühiskondlikele muutustele. Fookusesse võetakse rändeteemalised projektid, mis suudavad hakata vastu senistele negatiivsetele narratiividele. Lisainfo:

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/presentation_myria_georgiou.pdf

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/presentation_rick_jones_.pdf


CONCORD koostas lühianalüüsi uuest EL rändepaktist, mille koostamisprotsessis osales ka AKÜ. Saatsime analüüsi ka Siseministeeriumile tutvumiseks. Analüüs siin:

CONCORD-initial-reaction-to-the-New-Pact-on-Migration-and-Asylum


Koos CONCORDiga saime valmis ka poliitikate sidususe teejuhise. Tutvu siin: https://concordeurope.org/resource/guide-to-pcsd/


28. oktoobril avaldatakse värske AidWatch raport, kus on analüüsi all ka Eesti arengukoostöö rahastus ning suunad. Registreeri veebiesitlusele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd30f0P_-5oCe7vmIgskKc3BmxcuLNqeMv7ZuFesE_-AHWmBw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


Üle 50 ühenduse kolmest Balti riigist pöördusid oma peaministrite poole, kutsudes neid üles toetama Euroopa Liidu kliimaeesmärgi tõstmist 2030. aastaks vähemalt 65 protsendini. Ka AKÜ andis oma allkirja. Loe sellest lähemalt siit.


ETV2 toob oktoobris vaatajateni inimõiguste kuu jõulised ja auhinnatud dokumentaalid. Filmidele eelnevad asjatundjate sissejuhatused, mille eest sel aastal hoolitsesid MTÜ Mondo ja Arengukoostöö Ümarlaud. Tutvu filmidega siin.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee