Terveilm

Kiired ajad AKÜ kontoris

11.03.2020

AKÜ-s on käimas uuendused – muutunud on tegevtiim ja juhatus ning  mõtestamisel on AKÜ olemus ja tegevused arengukoostöö katusorganisatsioonina. Plaanime märtsis-parillis viia läbi strateegiaprotsessi järgmiseks viieks aastaks. Läbi hetkel käimas oleva liikmeküsitluse saame teada, millist tuge peaks AKÜ järgneval tegutsemisperioodil pakkuma, et olla võimalikult hea ja efektiivne katusorganisatsioon. Fookus on kolmes valdkonnas – huvikaitse, koolitused ja kommunikatsioon.

AKÜ uus praktikant Saale Kaubi

AKÜ-s on tööd alustanud Bridge 47 ürituste ja kommunikatsiooni praktikant Saale Kaubi. Erialaselt on Saale õppinud ettevõtlust ja projektijuhtimist ning täiendanud end inimkonna arengu sotsioloogias välisõpingutel Rootsis. Hiljuti lõpetatud ülikooli lõputöö sidus ta MTÜ Mondoga, keskendudes õiglasele kaubandusele. Saale on varasemalt ülikooli kõrvalt töö- ja praktikakogemusi omandanud peamiselt spordivaldkonna ürituskorralduses ja ettevõttesisestes projektitegevustes. Saale tuli AKÜ-sse, sest näeb ka enda erialast tulevikku ja edasisi magistriõpinguid eelkõige globaalse arengu valdkonnas. 


AKÜ suuremad tegevused viimasel kuul

4. märtsil toimus Välisministeeriumi Aafrika strateegia arutelu, kus AKÜ  jagas koos liikmetega oma mõtteid ja ideid seoses ühtse riikliku Aafrika strateegia loomisega tulevastes prioriteetriikides. Arutelu toimus sektoritepõhistes laudkondades: ministeeriumid, ettevõtjad ja vabaühendused. Vabaühenduste (AKÜ, Mondo, Teeme Ära, Damota jpt) sõnum oli, et välja valitavad sihtriigid ja tegevuuunad peaksid olema sihtriigi vajaduste põhised, süsteem paindlik ja Eesti riigi või ettevõtete tegevus kestliku arengu printsiipe toetav või soodustav ja mitte takistav. Ei tohiks langetada mugavus- või või pelgalt meie riigile ja/või ettevõtjatele kasu toovaid otsuseid. Õige pea valmib ka ministeeriumi-poolne arutelu kokkuvõte.  

Arutelult jäi selgelt kõlama ettevõtjate seisukohad ja meelsus. Peame AKÜs aga väga oluliseks, et Aafrika strateegia ei oleks kontinenti ekspluateeriv, vaid seda võimestav. Kogu äritegevus koostöös Aafrika riikidega peab järgima kestliku arengu põhimõtteid. Näeme suurt potentsiaali erasektori ja MTÜ-de koostööle Aafrika suunal. Jätkusuutliku strateegia loomiseks on oluline võtta arvesse arengukoostöö vajadusi ja põhimõtteid, mitte keskenduda vaid äritegevuse võimalustele. Eesti Aafrika strateegia valmib juba mais, samas Euroopa Liidu strateegia valmib oodatavalt alles aasta lõpus, kusjuures rõhku pannakse Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu dialoogile ja kahepoolsetele kokkulepetele.   

Agne osales taaskord Välisministeeriumi arengukoostöö hindamiskomisjoni istungil. Seekord tulid hindamisele stipendiumiprojektid, teavitusprojektid ja vabatahtlike lähetamise projektid. Palju õnne kõigile rahastuse saanutele!

Valmis kaua oodatud Eesti maailmaharidust kaardistav raport Global Education in Estonia. The European Global Education Peer Review Process National Report. Raporti juhtpartnerid olid Haridus- ja Teadusministeerium ning Välisministeerum ning AKÜ kuulus raporti koostamise ekspertgruppi. Raport koosneb kaardistusest ja GENE-poolsetest soovitustes. Muu hulgas soovitatakse luua nii  riiklik maailmahariduse sidusrühmi ühendav platvorm Eestis, et tuua kokku täielik ülevaade maailmahariduse kohta Eestis, ning poostöös panna paika maailmahariduse visioon, et kõikide osapooltega sinna ühiselt liikuda. Raportiga saab tutvuda siin: https://gene.eu/wp-content/uploads/Estonia-PR-report.pdf

ÜRO 75 rahvusvaheline konverents Tallinnas. Agne osales eksperdina Sillamäe Latekaitse Ühingu poolt korraldatud rahvusvahelise konverentsil “UN 75 First preparation meeting in Tallinn”, juhtides kestliku arengu ja hariduse teemalist paneeldiskussiooni. Konverentsi raames kohtus AKÜ ka ÜRO nõuniku Herman Quarles van Uffordiga, kellega arutati Agenda 2030 ja kestliku arengu eesmärkidega seotud probleeme ja õnnestumisi. Fotosid konverentsist leiab siit: https://www.unsdg.ee/gallery/

AKÜ CONCORDi huvikaitsestrateegia protsessides 

Eelmisel nädalal osales AKÜ huvikaitsespetsialist Susanna Veevo huvikaitsestrateegiakohtumisel Euroopa arengukoostööd ühendava katuseorganisatsiooni CONCORDi peakontoris Brüsselis. Koos teiste Euroopa partneritega töötati välja poliitikate sidususe strateegia, millele järgmise kolme aasta töö rajatakse. Osalejad kohtusid ka Euroopa Komisjoni esindajaga Marie-Aurelie Vernin, kes igapäevaselt arengukoostöö poliitikate sidususega Komisjonis töötab. 

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee