Terveilm

In English

Avati taotlusvoor arengukoostöö projektidele

10.02.2020

Välisministeerium kuulutas 10. veebruaril 2020 välja avatud taotlusvooru arengukoostöö projektide rahastamiseks Gruusias, Moldovas, Ukrainas, Valgevenes ja Afganistanis.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2016-2020 arengukava eesmärkidega.

Toetust võivad taotleda:

  1. valitsusasutused või selle hallatavad asutused,
  2. kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused (sh kohalike omavalitsuste üksuste liidud),
  3. Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad juriidilised isikud.

Taotlusvooru maht on 1 220 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

  • Gruusia 350 000 eurot, valdkonnad: hariduse kvaliteedi tõstmine (eelistatud projektid, mis hõlmavad koostööd Gruusia HTM või selle allasutustega, ja/või koostööd teiste RV organisatsioonidega/ teiste EL liikmeriikidega); regionaalarengu toetamine (KOV võimekuse tõstmine); väikeettevõtluse toetamine (eelistatud sihtgrupp noored); inimõigused (naiste võimestamine, laste õiguste kaitse, sisepõgenikud jm. vähemusgrupid); eluterve ühiskond ja keskkonnasäästlikus (teadlikkuse tõstmine keskkonnakaitsest, tervislikud eluviisid, tööalane ohutus)
  • Moldova 150 000 eurot, valdkonnad: haridus, naised ja noored ettevõtluses; heade valitsemistavade toetamine ja arendamine kohaliku omavalitsuse tasandil
  • Ukraina 400 000 eurot, valdkonnad: heade valitsemistavade toetamine, sh korruptsioonivastane võitlus ja IKT lahenduste juurutamine avalikus halduses; meedia ja strateegiline kommunikatsioon; väikeettevõtluse edendamine ja haridussüsteemi tõhustamine. Eelistatud on Ida-Ukraina toetamisega seotud ning naistele ja sisepõgenikele suunatud projektid
  • Valgevene 120 000 eurot, valdkonnad: kutse- ja kõrghariduse edendamine; naised ja noored ettevõtluses; IKT lahenduste juurutamine avalikus ja kolmandas sektoris;
  • Afganistan 200 000 eurot, valdkonnad: naiste ja tüdrukute hariduse, ettevõtluse ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse edendamine.

Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest (millest poole võib näidata mitterahalise sissemaksena). Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 10 000 eurot. Projekti minimaalne kestvus võib olla 12 kuud. Eelistatud on mitmeaastased ja jätkuprojektid.

Taotluse esitamine:

Taotlemise juhendmaterjal, arengukava, maastrateegiad, rahastamise tingimused ja kord ning lisainfo on leitav Välisministeeriumi veebilehelt.

Lisainfo vooru ja taotluse esitamise kohta veebikeskkonnas:

Arengukoostöö kontaktisikud:

Taotlusvooru INFOPÄEV toimub Välisministeeriumis 03. märtsil kl 10.00. Infopäevale registreerimine (vajalik ID-kaardi number): merily.kask@mfa.ee.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee