Terveilm

In English

AKÜ novembris: rekordiliselt tööd ja tulemusi

22.11.2019

Huvikaitse

 • Riigikogu Väliskomisjon tegi 8. oktoobril väljasõiduistungi Mondosse. AKÜ ja Mondo tutvustasid pärast kevadisi valimisi palju uusi liikmeid saanud koosseisule oma organisatsioone ja tegevusi. Üheks peamiseks arutelu punktiks oli äsjavalminud ja hetkel Riigikogus arutatav Välispoliitika Arengukava 2030 ja eriti selles kajastuv arengukoostöö valdkond. Arengukava võtab pärast Riigikogu arutelu vastu Vabariigi Valitsus. AKÜ koos oma liikmetega esitasid arengukavale koostamise etapis mitmeid ettepanekuid, mis leidsid ka suures osas arvestamist.
 • Brüsselis toimus Concordi kõrgetasemeline konverents ebavõrdsuse teemal. Üritus korraldati koostöös Euroopa Parlamendi arengukomitee asejuhi Erik Marquardtiga ning keskendus Agenda 2030 juhtmõttele “kedagi ei jäeta maha” (leaving no-one behind). Konvenrentsi raames külastasid Karl Oskar ja  Kristen ka Euroopa Parlamenti ning andsid üle Concordi koostatud kestliku arengut tutvustavad tervituspakid Eesti saadikutele Urmas Paetile ja Sven Mikserile.

 • Oktoobri keskel toimus Concord’i arengukoostöö rahastamist jälgiva töögrupi regulaarne kohtumine. Lisaks Conrordi sisemistele strateegia diskussioonidele selle kohta, kas EL-i kodanikuühendused teevad piisavalt ja kas valitud prioriteedid on ehk liiga laiad, arutati uue Euroopa Komisjoni üle ning vaadati otsa 21. novembril avaldatud AidWatch 2019 raportile. Raportit kommenteerib Karl Oskar siin.
 • 23. oktoobril toimus Säästva Arengu Komisjoni kohtumine. AKÜ on komisjoni liige ja kandnud varem ka komisjoni esimehe rolli. Mõnda aega on komisjon olnud “varjusurmas”, nüüd üritatakse tegevust taas alustada. Kõik komisjoni liikmed andsid ülevaate oma organisatsioonide tegevustest säästva arengu vallas. Komisjonile valiti uus esimees (Mihkel Annus, Eesti Taastuvenergia Koda) ja aseesimees (Meelis Joost, Eesti Puuetega Inimeste Koda).
 • Rahvusvahelise ÜRO päeva puhul kutsus ÜRO Pagulasamet (UNHCR) meid 23. oktoobril Mondo maailmahariduskeskusesse osalema vestlusringis, kus Eestis tegutsevad ÜRO organisatsioonid ja kodanikuühiskonna esindajad arutlesid, kuidas viia ellu ühiselt kokku lepitud kestliku arengu eesmärke. Vaatasime üheskoos üle, milles ikkagi seisnevad 2015. aastal ÜROs vastu võetud globaalsed kestliku arengu eesmärgid, mille sihid on vähendada maailmas ebavõrdsust, kaitsta keskkonda ning tagada heaolu kõigile. Arutlesime, mismoodi saavad nende eesmärkide täitmisse panustada rahvusvahelised organisatsioonid, avalik sektor, vabaühendused ja igaüks meist. Päeva juhatas meelelahutusliku mänguga “Kuidas maailmal läheb?” sisse Agne AKÜst. Oma viimase aja tegemisi tutvustasid Eestis tegutseva kolme ÜRO organisatsiooni esindajad ÜRO Pagulasametist (UNHCR), Rahvusvahelisest Migratsiooniorganisatsioonist (IOM) ja Maailma Terviseorganisatsioonist (WHO). Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks plaanidest andis ülevaate selle koordinaator Kristen Aigro AKÜst ja MTÜ Mondo kommunikatsioonijuht Ave-Marleen Rei tutvustas novembris käivitunud  arengueesmärke tutvustavat kampaaniat “Mida saan teha mina?” Vestlusringi järel pakkus Tartu Rahvusvahelise Maja sotsiaalne ettevõte Köömen külalistele Egiptuse suupisteid.Vaata pilte üritusest siin!
 • 30.-31. oktoobril toimus ESDN (Euroopa Kestliku Arengu Koostöövõrgustik) konverents Helsingis. Konverentsi kaaskorraldajaks oli Soome peaministri büroo ja avasõnad tegigi Antti Rinne, kes tutvustas Soome ambitsioonikat kava kestliku arengu ja kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2035. Kogu konverents keskendus kestliku arengu Euroopa kontekstis mõtestamisele ja püstitatud eesmärkide rakendamisele.
 • Kliimaneutraalne Eesti 2035 rahvaalgatus kogus üle 2000 allkirja ning 12. novembril kutsuti algatusega seotud organisatsioonid Riigikogu Keskkonnakomisjoni avalikule istungile, et arutada võimalust kliimapoliitika ambitsiooni tõstmiseks.ja rahvaalgatuse ettepanekute rakendamist. Komisjonist jäi kõlama, et teema saadetakse arutlemiseks ka teistesse komisjonidesse.

Maailmakodanikuharidus

 • Bridge 47 kutsub osalema SDG 4 alaeesmärgi 4.7 mõõtmise veebiseminaril. Bridge 47 tiim jagab seminaril kogemusi partnersuhete loomise eelistest ja õppetundidest – kuidas sektoritevaheline partnerlus (vabakond, ettevõtted, ülikoolid, riigiasutused, meedia) maailmahariduse andmisel ja edendamisel toimima panna. Partnersuhete meeskonna koordinaator Maeve Galvin juhib interaktiivset arutelu positiivsete kogemuste ning lõksude vältimise teemal. Gabriel Weibl Bratislava Comeniuse ülikoolist tutvustab Kagu-Euroopa teabevahetus-partnerluse (SEEKEP) loomise kogemusi. Veebiseminar toimub 11. detsembril kell 11.30–30.30 GMT. Veebiseminarile saab registreeruda siin.
 • Lõppes kandideerimine Bridge 47 maailmakodanikuhariduse innovatsiooniprojektide taotlusvooru. Konkursiga otsisime uuenduslikke ja/või eksperimentaalseid projekte, mis aitaksid mõtestada, kuidas maailmakodanikuhariduse abil ühiskonnas positiivset muutust luua. Projekti eelarve ei tohtinud ületada 7000 eurot, maksimaalne meiepoolne projektitoetus on 6650 eurot. Konkursi tulemused avalikustame jaanuaris 2019. Edukamad taotlejad kutsutakse 2020.  aasta mais või juunis kahepäevasesse disainimõtlemise õpituppa oma ideid tutvustama.
 • Konverents “Envision 4.7” Helsingis. Korraldasime novembri alguses projekti Bridge 47 partneritega konverentsi, mõtestamaks maailmakodanikuhariduse rolli maailma kestliku arengu eesmärkide raamistikus täna ja tulevikus. 200 poliitikakujundajat, vabaühenduse esindajat ja haridusteadlast kogunesid kaheks päevaks Helsingisse, et koostada tegevuskava kestliku arengu eesmärgi ehk SDG 4 alaeesmärgi 4.7 rakendamiseks Euroopas. Agne AKÜst viis muu hulgas läbi ebamugavate partnersuhete loomise temaatilise töötoa. Konverentsi-külastajate poolt ühiselt loodud teekonna-kaardi eesmärgi 4.7-ni jõudmiseks leiad siit. Ürituse fotoalbumi, videod jm info leiad Bridge 47 Facebooki lehelt. Konverentsi järelmõtteid saab lugeda Bridge 47 kodulehelt.

 • DEAR Learning & Development Hub kohtumine Helsingis. Agne AKÜst osales Euroopa Komisjoni koordineeritud maailmahariduse ja arengukoostöö rahastusprogrammi DEAR õppekohtumisel, kus hetkel käimasolevate projektide esindajad said anda tagasisidet taotlusvoorude disainidele ja sisule, jagada kogemust ning ideid tulevasteks taotlusvoorudeks.
 • AFS rahvusvaheline konverents Montrealis. Agne osales septembris põneval maailmahariduse konverentsil Kanadas, kus 400 külalist väga erinevatest riikidest,  sektoritest ja tegevusvaldkondadest jagasid kogemusi oma tööst maailma(kodaniku)hariduse edendamisel. Agne jagas (välja müüdud!) töötoas oma kogemusi võrgustike (nt Koalitsioon Kestliku Arengu Heaks) loomisest ning osalemisest maailmahariduse konsortsiumis Bridge 47. Konverentsi tulemused, pildialbum ja muu on leitav siin

Muud huvitavat

 • Otsime kommunikatsioonijuhti. Soovime leida inimest, kelle huvideringi kuulub rahvusvaheline koostöö, kliimamuutused, inimõigused ja kestlik majandus. Töö on kindlasti põnev ning toob endaga kaasa palju huvitavaid kohtumisi ja väljakutseid. Meeskond kuhu liitud on asjalik ja vahva. Kandideeri ise või jaga tuttavatega. Loe lähemat SIIT
 • SCOPE koolitusprogramm vabaühendustele. Oktoobri alguses võõrustasime Tallinnas Erasmus+ rahvusvahelise koostööprojekti SCOPE partnereid. SCOPE projekti raames töötame ühiselt välja veebipõhist koolitusprogrammi väikestele vabaühendustele. Selle aasta lõpus asume Eestis esimestele osalejatele koolitusprogrammi läbi tutvustama ning juba 2020 suvel peaks programm olema tasuta kättesaadav kõigile. SCOPE koolitusmoodulite läbimisel saavad selgeks juhtimise, rahastuse, kommunikatsiooni ja riskide haldamise põhitõed. Projekti partnerid tulevad Iirimaalt, Šotimaalt, Soomest ja Lätist.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee