Terveilm

Viimase kuu tegevused AKÜs

17.05.2020

Esitasime ühispöördumise Välisministeeriumile arengukoostöö tuleviku osas

Seoses eriolukorrast tingitud muutustega arengukoostöö taotlusvoorudes, esitasime koos AKÜ liikmetega Välisministeeriumile ühispöördumise arengukoostöö edasise arengu osas. Pöördumine sai ministeeriumi poolt positiivse vastukaja osaliseks. Täpsemalt arutame arengukoostöö tulevikku mai lõpus toimuval veebinaril. 

AKÜ jätkas koostööd National Democracy Institute`iga. NDI on valitsusväline ja erapooletu rahvusvaheline organisatsioon, mis edendab demokraatiat ning võimestab demokraatlikke institutsioone. Tallinna esindus juhib Venemaa-suunalist arenguprogrammi, pakkudes sealsetele vabaühendustele ja rohujuuretasandi aktivistidele tegevusvõimekust tõstvaid koolitusi. AKÜ rolliks oli kaasvõõrustajana juhatada koolituspäevad omapoolsete  tervitussõnadega sisse ning jagada kogemusi Eesti vabakonna arengust. 

AKÜ alustas koostööd JCI Estoniaga. Ettevõtlike Noorte Koda ehk JCI on rahvusvaheline võrgustik aktiivsetele inimestele. JCI pakub oma liikmetele arengukeskkonda oma juhtimisoskuste, sotsiaalse vastutustunde, ettevõtlikkuse ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks, et innustada noori inimesi looma positiivset muutust ühiskonda. AKÜ korraldas JCI Eesti kodade liikmetele kaks kestliku arengu eesmärkide koolitust, millest esimene keskendus kestliku arengu printsiibile ja eesmärkide ehk SDGde tutvustamisele, teine, praktilisem töötuba aitas aga ühingul oma tegevusi ja SDGdega siduda. 

Toimus Baltikumi-ülene arengukoostöö katusorganisatsioonide kohtumine, kus Eesti, Läti ja Leedu osapooled jagasid eriolukorra-uudiseid ning huvikaitsetegevuste tulemusi, samuti vaadati üheskoos tulevikku  – kas ja mida võiks 2021. aastal koos ära teha. 

Kriisiolukorras liikmekoolitusena toimunud Zoomi tarkvara koolitus osutus ootamatult populaarseks, mistõttu pakkusime hilisematele ärkajatele ka jätkukoolitust. Suur aitäh SpeakSmartile teadmiste jagamise eest!

SCOPE õppeprogramm ootab tegijaid! SCOPE on vabaühendustele suunatud veebipõhine õppeprogramm. Siit leiad eest viis õpimoodulit, mille omandamisel suudad oma organisatsiooni efektiivsemaks muuta. Kasulikke juhiseid leiavad kõik, kes on vabaühendustesse kaasatud: vabatahtlikud, palgalised töötajad ja ka organisatsioonide juhid.

Loe täpsemalt: https://www.terveilm.ee/leht/blogi/scope-oppeplatvorm-on-avatud/

ETV2 toob keskkonnakuu raames vaatajani võimsa filmiprogrammi dokumentaalfilmidega maailma erinevaist paigust ning tõstatab küsimusi, millega inimkond silmitsi seisab. Teisipäeviti ja neljapäeviti ekraanile jõudvad filmid keskenduvad looduse ja inimese kooskõlale ja samas vastuoludele, mis moodsa maailmaga kaasas käivad. Mõtteainet jagub metsade ja hävinevate loomaliikide kohta, aga ka traditsiooniliste eluviiside säilimise ja kliimamuutuste ning looduskatastroofide teemal.

Loe lähemalt ja tutvu programmiga: https://www.terveilm.ee/leht/blogi/etv2-avab-keskkonnakuu-auhinnatud-dokumentaalfilmiga-meemaa/

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee