Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

AKÜl on seoses Eesti EL eesistumisprojektiga võimalus toetada liikmete tegevusi! 🙂

 

KUULUTAME VÄLJA KONKURSI TEAVITUSPROJEKTIDELE, 

mille eesmärk on kestliku arengu teemade viimine rohkemate inimesteni ja arusaama levitamine, et kestliku eluviisi võti on iga inimese aktiivsus ning huvi. Ootame ideid, mis ärataks tähelepanu, oleks eeskujuks, annaks lootust ja näitaks initsiatiivi – st oleksid positiivsetele lahendustele orienteeritud.

 

KORRALDUSLIK INFO

Toetuse saaja: AKÜ liikmesorganisatsioon. Kokku saame anda toetuse kaheksale projektile.

Taotlemise tähtaeg: 22. juuli 2017

Projektide elluviimise aeg: september 2017 – veebruar 2018

Toetuse suurus: kuni 3000€

Omaosalus: ei ole vajalik

Infotund: konkursi kohta räägime pikemalt 15. juunil AKÜ üldkoosolekul Tartus.

Taotluse vorm: ei ole. Kirjutage vabas vormis ja vaadake, et oleks kaetud kõik hindamise jaoks vajalikud punktid.

Teavitus ja lihtsus

SISULINE INFO

 • Toetus on mõeldud teavitustegevustele arengukoostöö, maailmahariduse või kestliku eluviisi tutvustamiseks (sh ÜRO kestliku arengu eesmärgid).
 • Eesmärk kõige laiemalt on suurendada nende inimeste ringi, kellel on alusteadmised kestliku arenguga seotud väljakutsetest ja kes saavad aru, et kestliku eluviisi võti on iga inimese aktiivsus ning huvi.
 • Teavitustegevuste sihtgrupp on lapsed, noored ja võimendajad. Võimendajad võivad olla nii õpetajad, noorsootöötajad kui ka näiteks kohalikud säde-inimesed – need, kellel on võimekus ja huvi kogukonda tegevustes endaga kaasa tõmmata.
 • Teavituse vormile ei ole piiranguid – see võib olla üritus, aktsioon, heategu, installatsioon, eksperiment, pilootprojekt, töötuba, arutelu, seminar, debatt, aga ka näiteks üleskutse, kampaania sotsiaalmeedias või midagi hoopis muud. Meie soovitus oleks mõelda väljapoole nii tavapärasest laadalaua ja messiboksi kujutlusest kui ka pealinna piirest.
 • Sõnumi puhul võiks üldise teavitamise kõrval mõelda ka praktilistele sõnumitele ehk mis on see väike asi, mida igaüks saab ise teha (tunda huvi või jagada infot, teha vabatahtlikku tööd või annetada, muuta eluviisi või tarbimist, jne)
 • Mõelge, kas välja töötatud teavitusvormi on võimalik korrata ka tulevikus.
 • Meediatöö – mõelge läbi, kuidas püüda meedia tähelepanu lisaks tavapärasele prssiteatele.
 • Kogu teavituse vältel tuleb tublisti logosid kasutada (Eesti arengukoostöö, EL lipuke, Terveilm.ee)

Taotluse hindamisel vaatame neid punkte:

 1. Selge ülesehitus: projekti kirjeldus, eesmärk, sihtgruppide kirjeldus, toimumiskoht- ja aeg, plaanitud meediategevused, koostööpartnerid, eelarve.
 2. Eelarve – peab jääma 3000 euro piiresse.
 3. Mõõdikud – kas ja kuidas plaanite hinnata tegevuse mõju.
 4. Võimalus projektis välja töötatud tegevusi hiljem korrata või edasi arendada.
 5. Uued partnerlussuhted või uued koostöövormid annavad lisaväärtust.

Projekte hindavad AKÜ büroo ja vähemalt ühe liikmesorganisatsiooni esindaja (kes ei taotle toetust).

 

TAUST: AKÜ TEGEVUSED EESISTUMISE AJAL

Aprillist 2017 kuni aprillini 2018 töötab AKÜ Euroopa Komisjoni projektiga, et kasutada Eesti eesistumise aega arengukoostöö ja kestliku eluviisi teemadele tähelepanu tõmbamiseks. Eesistumisprojektiga seoses on AKÜ kolm kõige olulisemat eesmärki:

 • Teadlikkuse tõsmine arengukoostööst ja kestlikust eluviisist (maailmatänavad, erileht, kaks kampaaniat, väikesed kohalikud teavitused, jne).
 • Suured, valdkonda kokku toovad sündmused (ICT4Development konverents, Idapartnerluse seminar, CONCORDi Learning and Exchange Forum ja CampaigningLab, poliitikate sidususe konverents).
 • Sisuline töö kestliku arengu eesmärkidega riigiasutustes ja kohalike omavalitsuste tasemel, töö riigis poliitikate sidususe teemadel. AKÜ liikmete võimekuse tõstmine.

 

Üks linnuke rääkis...

Lisainfo ja kontakt:

Mari Rohtla
AKÜ projektijuht
56502407
mari[ätt]terveilm.ee

 

Foto: Flickr creative commons, le1parrainpatriziasoliani

EAK-838x427-4x-vaiksem-arengukoostoo EL logo

Täida küsitlus, võida meeneid!