Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

Eesmärk: kaotada vaesus kogu maailmas

unrwa-pic-povertyAlates 1990ndast aastast on äärmise vaesuse osakaal vähenenud enam kui poole võrra. Kuigi see on märkimisväärne saavutus, elab arengumaades iga viies inimene endiselt vähem kui 1,25 dollari eest päevas ja miljonid inimesed teenivad sellest vaid veidi enam. Lisaks on palju neid, kes võivad iga hetk enda piskust ilma jääda.

Vaesus tähendab enamat kui puudus sissetulekust ja vahenditest, mis tagaksid normaalse äraelamise. See tähendab näljga ja alatoitumust, lapsi, kes ei saa kooli minna, sotsiaalset diskrimineerimist ja tõrjutust, aga ka vähest kaasatust otsuste langetamisse. Majanduskasv on oluline, et tekiksid töökohad ja edeneks võrdsus.

Faktid:

 • 836 miljonit inimest elab endiselt äärmises vaesuses
 • Umbes iga viies arengumaade elanik peab toime tulema vähem kui 1,25 dollariga päevas
 • Enamus neist, kes peavad hakkama saama vähema kui 1,25 dollariga päevas, elavad Lõuna-Aasias ja Sahara-taguses Aafrikas
 • Väga vaesed on väikesed, haavatavad ja konfliktidest räsitud riigid
 • Iga neljas alla 5-aastane laps on oma vanuse kohta liiga lühikest kasvu
 • 2014. aastal lahkus oma kodust konflikti tõttu 42 000 inimest päevas

Eesmärgid:

 • Kaotada 2030. aastaks kõikjal äärmuslik vaesus (inimesed peavad ära elama vähemaga kui 1,25 USA dollarit päevas).
 • Vähendada 2030. aastaks vähemalt poole võrra vaesuses elavate inimeste osakaalu.
 • Arendada kõigis riikides sotsiaalkaitsesüsteeme, nii et 2030. aastaks kataks sotsiaalkaitse enamikku maailma vaestest inimestest.
 • Tagada 2030. aastaks, et kõigil on võrdne õigus majandusressurssidele ning juurdepääs põhiteenustele, maaomandile ja maa kontrollimisele ning varale, pärandile, loodusvaradele, uuele tehnoloogiale ja finantsteenustele (näit. mikrofinantseerimisele).
 • Suurendada 2030. aastaks vaeste inimeste toimetulekuvõimet ning vähendada nende vastuvõtlikkust äärmuslikele kliimanähtustele ja majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkonnaga seotud vapustustele ja katastroofidele.
 • Erinevatest allikatest vahendite leidmine, et anda arenguriikidele, piisavad vahendid oma vaesuse kaotamise kavade ja poliitikate ellurakendamiseks.
 • Luua riikides, piirkondades ja rahvusvaheliselt kindlad tegevuspoliitikad, et toetada kiiremat investeerimist vaesuse kaotamise tegevustesse.

Lingid:

United Nations Development Programme

World Bank

UN Children’s Fund

International Monetary Fund

Allikas: UN.org

Täida küsitlus, võida meeneid!