Terveilm

Kes me oleme

Esindame Eesti vabaühendusi, kes tegutsevad arengukoostöö, maailmahariduse või kestliku arengu vallas Eestis või arengukoostöö sihtriikides. Oleme huvikaitseorganisatsioon, kellega riik saab konsulteerida arengukavade, määruste ja seaduste osas, mida iga vabaühendus eraldi seda enda töö kõrvalt teha ei jõua. Lähtume kõigis oma tegevustes Vabaühenduste eetikakoodeksist

Lisaks huvikaitsele ehk liikmete esindamisele tegeleb AKÜ büroo kestliku arengu teemade ning teadlikkuse tõstmisega ühiskonnas. Teemad on keerulised, kuid väga vajalikud – näiteks poliitikate sidusus  tähendab, et kõiki Eesti seaduseid peaks vaatama ka selle pilguga, et nad enda kõrvalmõjuna vaesemaid riike ei kahjustaks.

Rahvusvaheline koostöö

AKÜ teeb aktiivset huvikaitset Euroopa Liidu tasandil läbi Euroopa aregukoostöö võrgustiku Concord, Euroopa arengurahastuse võrgustiku  Eurodad ning kestliku arengu võrgustiku ESDN. Oleme kõikide võrgustike ametlikud liikmed.

Missioon

AKÜ missioon on kaasata Eesti avalikkust, organisatsioone ning riiki võtma aktiivset rolli arengukoostöös ja globaalses solidaarsuses ning aidata kaasa ülemaailmse vaesuse vähendamisele ja inimarengu edendamisele.

Visioon

AKÜ on professionaalne, aktiivne ja tunnustatud arengukoostöö ning humanitaarabi vallas tegutsevate vabaühenduste võrgustik Eestis. Tegutseme arengukoostöö ja maailmahariduse valdkonnas kompetentsi hoidjana, koostöö arendajana, teabe vahendajana ning Eesti ja EL poliitikate hindaja ja mõjutajana.

Liikmed

Põhikiri

Oma tegevuses juhindume Eesti Vabariigi seadustest ja põhikirjast.

Ava AKÜ põhikiri

Sümboolika

AKÜ Logo
AKÜ Logo
Terveilm logo

Aruanded

Tegevustoetuste aruanded

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee