Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

Arengukoostöö

Kuna maailma riigid on üha enam sõltuvad üksteisest, mõjutavad erinevate riikide mured paratamatult ka neid riike, kus läheb täna paremini. Kui näiteks suurimas kakaoubade eksportijariigis Elevandiluurannikul piirab poliitiline olukord sealsetel põllumeestel kakaoubade kasvatamist, teeb see šokolaadi kallimaks kõikjal maailmas, sealhulgas ka Eesti poodides. Kui suurimas puuvillakasvataja riigis Hiinas ei saa puuvilla korjajad epideemia tõttu tööl käia, tõstab see riiete hinda kõikjal maailmas, sealhulgas ka siin Eestis.

Riikidevaheline arengukoostöö aitab eesmärgipäraselt ja järjepidevalt kaasa õigluse, rahu ja heaolu loomisele maailmas läbi teadmiste edasiandmise ning rahalise ja materiaalse abi.

Arengukoostöö (development cooperation) tähendab nii arenguriikidele suunatud rahalist abi kui ka oskusteabe edasiandmist (tehniline abi) ja materiaalset abi. Arengukoostöö jaotatakse laias laastus kaheks:

  • kahepoolne (bilateraalne) – arengukoostöö, mida doonorriik (või riigid koostöös) annavad arengumaale või mida doonorriik annab sihtotstarbeliselt rahvusvahelise abiorganisatsiooni kaudu;
  • mitmepoolne (multilateraalne) – arengukoostöö, mida annavad arenguriikidele rahvusvahelised organisatsioonid.

Ametlik arenguabi (Official Development Assistance, ODA) on aga rahvusvaheline termin, mis tähendab arenguriikidele avalikust sektorist majandusliku arengu ja heaolu toetamiseks antavaid laene ja grante, sealhulgas humanitaarabi. Ametliku arenguabi definitsiooni ja sinna alla loetavad abitegevused otsustab Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) Arenguabi Komitee (DAC), mis kogub ka rahvusvahelist arenguabi statistikat.

Maailmas on arengukoostöö alustaladeks ÜRO liikmesriikide, seal hulgas ka Eesti poolt kokku lepitud kaheksa aastatuhande arengueesmärki aastaks 2015. Eesmärkideks on vaesuse ja nälja likvideerimine, laste suremuse vähendamine, inimeste tervise parandamine, alghariduse kättesaadavuse suurendamine, võrdõiguslikkuse edendamine ja loodussäästlikuma keskkonna tagamine.

TERVE ILM 1: sissejuhatus arengukoostöösse from TERVEILM on Vimeo.

Seotud teemad:

Täida küsitlus, võida meeneid!