Terveilm

Haridus

10394783_1554470304811466_3541660852073336876_n-e1421800489853Kvaliteetne haridus on alus sellele, et elu paremaks muutuks. Järjest rohkem inimesi saab koolis käia, kõige suurem kasv on olnud tüdrukute ja naiste seas. Algtasemel kirjaoskus on tohutult paranenud, kuid üldiste haridusalaste eesmärkide saavutamiseks tuleb astuda julgemaid samme. Näiteks on maailmas poiste ja tüdrukute alghariduses saavutatud võrdsus, kuid vähestes riikides jätkub see võrdsus põhikoolis ja järgmistel tasemetel.

Faktid:

 • Alghariduse omandamine on arengumaades jõudnud 91%, kuid 57 miljonit last ei käi endiselt koolis
 • Üle poole lastest, kes ei käi koolis, elab Sahara-taguses Aafrikas
 • Hinnanguliselt elavad pooled koolis mittekäivatest algkooliealistest lastest sõjapiirkondades
 • 103 miljonil noorel üle maailma puudub algtasemel kirjaoskus, üle 60% neist on naised

Eesmärgid:

 • Tagada 2030. aastaks kõikidele tüdrukutele ja poistele tasuta, õiglane ja kvaliteetne alg- ja keskharidus.
 • Tagada, et 2030. aastaks on kõikidele tüdrukutele ja poistele kättesaadav kvaliteetne väikelaste arendamine, hoid ja koolieelne haridus.
 • Tagada, et 2030. aastaks on kõikidele naistele ja meestele võrdselt kättesaadav taskukohane ja kvaliteetne tehniline, kutse- ja kolmanda astme haridus, kaasa arvatud kõrgharidus.
 • Suurendada 2030. aastaks oluliselt noorukite ja täiskasvanute arvu, kellel on vajalikud oskused töö leidmiseks ja tegemiseks ning ettevõtlusega tegelemiseks.
 • Kaotada 2030. aastaks sooline ebavõrdsus hariduses ja tagada juurdepääs kõikidele haridusastmetele ebasoodsas olukorras olevatele inimestele (sh puudega inimestele, põlisrahvastele ja ebasoodsas olukorras olevatele lastele).
 • Tagada, et 2030. aastaks on kõik noorukid ja oluline osa täiskasvanutest (nii meestest kui naistest) omandanud kirja- ja arvutusoskuse.
 • Tagada 2030. aastaks, et kõik õppurid omandavad teadmised ja oskused säästva arengu toetamiseks. See tähendab muuhulgas teadmisi säästvast arengust ja säästvast eluviisist, inimõigustest, soolisest võrdõiguslikkusest, rahu ja vägivallatu kultuuri edendamisest, maailmakodanikuks olemisest ja kultuurilise mitmekesisuse hindamisest ning kultuuri osast säästva arengu saavutamisel.
 • Ehitada ja uuendada haridusasutusi, et muuta need lapsesõbralikuks, puudega inimeste vajadusi arvestavaks ja sootundlikuks ning tagada turvaline, vägivallatu, kaasav ja tõhus õpikeskkond.
 • Suurendada 2020. aastaks kogu maailmas oluliselt stipendiumide arvu, mis antakse arenguriikidele osalemiseks kutseharidus-, info- ja sidetehnoloogiaalastes, tehnilistes ja insenerihariduse alastes ning teadusprogrammides.
 • Suurendada 2030. aastaks oluliselt kvalifitseeritud õpetajate arvu, korraldades muuhulgas õpetajakoolitusi arenguriikides.

Lingid:

UN Educational, Scientific and Cultural Organization

UN Children’s Fund

UN Development Programme

Global Education First Initiative

UN Population Fund: Comprehensive sexuality education

Allikas: UN.org

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee