Terveilm

Eesti arengukoostöö

Eesti – väike oja, mis annab jõudu ookeanile!

On inimlik ja loomulik, et edukad riigid aitavad kaasa abi vajavate riikide arengule. Üks selline abi ja tuge vajav riik oli alles hiljuti ka Eesti. Nüüd, kui kuulume edukate riikide hulka, on meie kord olla toeks teistele.

Juba üle kümne aasta on Eesti jaganud oma teadmisi, kogemusi ja rahalisi ressursse kümnete riikidega. Täna on Eesti südameasjaks aidata kaasa  Afganistani, Gruusia, Moldova ja Ukraina arengule, aga koostööd tehakse ka teiste Euroopa Liidu Idapartnerluse riikidega (Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene).

Eesti arengukoostööd viivad ellu nii avalik sektor, kodanikuühendused kui eraettevõtted. Riigi tasandil koordineerib arengupoliitikat Välisministeerium ja valdkonnas tegutsevaid või sellest huvituvaid Eesti kodanikuühendusi koondab Arengukoostöö Ümarlaud.

Eesti arengukoostöö eesmärgid on:

  • Toetada inimarengut, haridust ning tervishoidu, fookusega naistel ja lastel. MTÜ Mondo kaudu on toetatud erivajadustega noorte eneseteostamise võimalusi Ugandas, koolitatud ämmaemandaid Afganistanis ja haritud Jeemeni kirjaoskamatuid tüdrukuid, et nad saaksid minna õppima.
  • Toetada rahu ja inimõiguste kaitset ning demokraatia arengut, head valitsemistava ja inimõiguste tagamist. Inimõiguste Instituut koos Tadžikistani ja Kõrgõzstani koostööpartneritega on koolitanud noori inimõigustega seotud teemadel, et nad ise lähtuksid oma tegevuses neist põhimõtetest ja riiklikul tasandil sekkuksid, kui näevad inimõiguste rikkumisi.
  • Toetada majandusarengut ja põllumajandust, soodustada keskkonnasäästliku ja jätkusuutlikku arengut. MTÜ Peipsi Koostöö keskus on töötanud Kasahstanis, et koolitada kohalikke vee- ja energiaressursse säästlikumalt kasutama.
  • Toetada rahvusvaheliste organisatsioonide tööd ja partnerriike. Eesti teeb seda läbi korrapäraste annetuste rahvusvahelistele arengu- ja humanitaarabi organisatsioonidele.
  • Toetada avaliku, era- ja kolmanda sektori arengukoostöövõimekust, teadlikkuse tõstmist ja maailmahariduse tutvustamist. E-riigi Akadeemia on aidanud luua Armeeniasse erinevate sektorite vahelist koostöövõime platvormi. Samuti koolitanud läbipaistvate e-valimiste teemal Armeenias, Gruusias, Aserbaidžaanis, Ukrainas ja Valgevenes ning turvalise andmevahetuse kohta teadmisi jaganud Kõrgõzstanis.

Suure osa arengukoostöösse minevast rahalisest abist suunab Eesti Euroopa Liidu ühisesse arengukoostöö eelarvesse, mille kaudu rahastatakse erinevaid rahvusvahelisi projekte paljudes riikides. Samuti vahendab Eesti osa arenguabist läbi siinsete, Euroopa Liidu ja ÜRO süsteemi kuuluvate organisatsioonide nagu Rahvusvaheline Punase Risti Komitee, ÜRO Lastefond, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ja ÜRO põlisrahvaste fond. Eesti on aktiivne ka humanitaarabi andjana.


Vaata kaarti Eesti arengukoostöö terves ilmas suuremalt

Kaardilt saad uurida, kus on Eesti riik ja vabaühendused viimastel aastatel tegutsenud.

Detailne info Eesti riigi tegevustest on leitav Eesti arengukoostöö andmebaasis.

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee