Terveilm

Bridge 47 – edendades maailmakodanikuharidust

Maailmaharidus aitab inimestes arendada põhjalikku arusaama sellest, kuidas  maailm ja üksikisikud on omavahel seotud. Teadlikud kodanikud  osalevad otseselt või kaudselt poliitikakujundamises, tehes teadlikke otsuseid ja osates nõuda otsustajatelt sidusaid poliitikaid võrdsemate ühiskondade heaks. Maailmahariduse otsene valdkond on kestlik areng, sh inimõigused, sooline võrdõiguslikkus, julgeolek, rahu ja kultuurilise mitmekesisuse tunnustamine. Maailmaharidus õpetab ehitama õiglasemat, rahulikumat ja võrdsemat maailma.

Arengukoostöö Ümarlaud osaleb partnerina projektis Bridge 47 –  building global citizenship, mida viib ellu 15 Euroopa ja ülemaailmset vabaühendust. Projekti eesmärk on mobiliseerida ülemaailmset kodanikuühiskonda ja aidata kaasa globaalse õigluse tagamisele ja vaesuse vähendamisele maailma(kodaniku)hariduse kaudu.

AKÜ  keskendub oma töös teavitustööle ja partnersuhete sõlmimisele ning kohaliku ehk Eesti vabakonna tugevdamisele Bridge 47 välja töötatud innovaatiliste maailmahariduslike meetodite ja formaatide abil.

 

Miks just maailmakodanikuharidus?

Maailma kestliku arengu üheks eesmärgiks (SDG 4) on haridus ning oluliseks alameesmärgiks (SDG 4.7) on keskendumine kestliku arengu alase hariduse edendamisele.

  1. Maailmaharidus aitab inimestel mõista, kuidas meie maailm toimib ja selle lülid omavahel on ühendatud.
  2. Maailmaharidus inspireerib inimesi tegema rohkem üksteise ja meie planeedi jaoks. Maailmakodanikud osalevad poliitilises areenil, teevad teadlikke otsuseid ja nõuavad jätkusuutliku maailma jaoks ühtset poliitikat.
  3. Maailmaharidus soodustab  avatumat ja sallivamat maailmavaadet mis võimaldab kogukondadel elada üheskoos harmoonilisemalt.
  4. Viimastel aastatel on mitmed Euroopa ühiskonnad liikunud populistlike või äärmuslike poliitikate poole, sealhulgas uute õiguste liikumise tõus. Seetõttu on maailmakodanikuharidust on vaja rohkem kui kunagi varem – see hoiab meid sallimatuse ja isolatsiooni eest.

Kuidas Bridge 47 toimib?

Projekti Bridge 47  heaks töötab 15 partnerorganisatsiooni üle kogu Euroopa, tegeledes ülemaailmse kodanikuhariduse edendamisega. Projekt algas 2017. aasta oktoobris ja kestab oktoobrini 2020. Tegemist on Euroopas ainulaadse ettevõtmisega nii oma ulatuse kui ka innovatiivse lähenemisviisi poolest. Projekti koordineerib juhtiva osapoolena Soome vabaühenduste organisatsioonide katusorganisatsioon Fingo (Kehys). Teised projektipartnerid on pärit Šoti- ja Iirimaalt, Eestist, Lätist, Taanist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Sloveeniast, Slovakkiast, Bulgaariast ja Küproselt. Meil on ka kolm rahvusvahelist partnerit – CIVICUS, ICAE ja EADI.

 

Bridge 47 töötajad tegutsevad erinevates valdkondades:

  • Bridge 47 võrgustiku loomine ja jõustamine. Bridge 47 koordineerib ülemaailmset üksikisikute ja organisatsioonide võrgustikku, kes on võtnud eesmärgiks edendada maailmakodanikuharidust.
  • Huvikaitse kestliku arengu ja maailmahariduse suunal. Toetame selliseid poliitikaid, toetavad maaailmaharidust ja mis aitavad kaasa maailma kestliku arengu saavutamisel – riiklikul, Euroopa Liidu ja ülemaailmsel tasandil.
  • Partnersuhtete loomine ja teavitustöö. Katsetame koostööd organisatsioonidega, mis pole varem olnud maailmaharidusega seotud, et luua kontakti uute sihtrühmadega.
  • Innovaatiliste meetodite ja formaatide väljatöötamine ja vabakonna tugevdamine. Me uurime uusi võimalusi maailmakodanikuhariduse edendamiseks ning tõstame Euroopa kodanikuühiskonna võimekkust.

Lisateave Bridge 47 kohta Twitteris, Facebookis ja veebilehel.

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee