Terveilm

Rahumeelsed ja kaasavad ühiskonnad

goal16Rahumeelsete ja kaasavate ühiskondade edendamisega saavutatakse jätkusuutlik areng. See tähendab, et kõigil inimestel on võimalus elada õiglases ühiskonnas, kus on tõhusad ja enda tegevuse eest vastutavad institutsioonid.

Faktid:

 • Korruptsioonist on kõige enam mõjutatud kohtud ja politsei
 • Korruptsioon, altkäemaksud, vargused ja maksudest kõrvalehoidmine läheb arengumaadele igal aastal maksma 1,26 triljonit USA dollarit. Seda võiks kasutada väga vaeste inimeste sissetuleku suurendamiseks üle 1,25 dollari piiri vähemalt kuueks aastaks
 • Laste osakaal, kes lahkuvad sõjapiirkondades algkoolist, jõudis 2011. aastal 50 protsendini. See hõlmab 28,5 miljonit last, mis näitab ebastabiilsete ühiskondade mõju haridusele.
 • Õigusriigi ja arengu vahel on oluline seos, kumbki tugevdab teist.

Eesmärgid:

 • Vähendada kõikjal oluliselt vägivalda mistahes kujul ja sellega seotud surmade arvu.
 • Teha lõpp laste kuritarvitamisele ja ekspluateerimisele, lastega kaubitsemisele ning lastevastasele vägivallale ja laste piinamisele mistahes kujul.
 • Propageerida riikide ja rahvusvahelisel tasandil õigusriigi põhimõtet ja tagada kõikidele inimestele võrdne õiguskaitse.
 • Vähendada 2030. aastaks oluliselt ebaseaduslikke raha- ja relvavooge, tõhustada varastatud varade sissenõudmist ja tagastamist ning võidelda mistahes vormis organiseeritud kuritegevusega.
 • Vähendada oluliselt korruptsiooni ning altkäemaksude andmist ja võtmist mistahes vormis.
 • Luua kõikidel tasanditel tõhusad, vastutustundlikud ja ausalt tegutsevad institutsioonid.
 • Tagada reageeriv, kaasav, osalemist võimaldav ja esinduslik otsustusprotsess kõikidel valitsemistasanditel.
 • Suurendada ja tugevdada arenguriikide osalemist globaalses valitsemises.
 • Anda 2030. aastaks kõikidele inimestele õiguslikult määratletud identiteet, sealhulgas registreerida kõik sünnid.
 • Tagada üldsusele juurdepääs teabele ja nende põhivabaduste kaitse kooskõlas riiklike õigusaktide ja rahvusvaheliste kokkulepetega.
 • Suurendada eelkõige arenguriikide asjaomaste riiklike ametiasutuste suutlikkust vältida vägivalda ning võidelda terrorismi ja kuritegevusega kõikidel tasanditel.
 • Toetada ja jõustada diskrimineerimisvastaseid õigusakte ja säästvat arengut käsitlevaid tegevuspoliitikaid.

Lingid:

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Office of the High Commissioner for Human Rights

Universal Declaration of Human Rights

UN Department of Political Affairs

United Nations Office on Drugs and Crime

UNICEF #EndViolence

United Nations Peacekeeping

UN Counter Terrorism Committee

Allikas: UN.org

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee