Terveilm

Vaesus

unrwa-pic-povertyAlates 1990ndast aastast on äärmise vaesuse osakaal vähenenud enam kui poole võrra. Kuigi see on märkimisväärne saavutus, elab arengumaades iga viies inimene endiselt vähem kui 1,25 dollari eest päevas ja miljonid inimesed teenivad sellest vaid veidi enam. Lisaks on palju neid, kes võivad iga hetk enda piskust ilma jääda.

Vaesus tähendab enamat kui puudus sissetulekust ja vahenditest, mis tagaksid normaalse äraelamise. See tähendab nälga ja alatoitumust, lapsi, kes ei saa kooli minna, sotsiaalset diskrimineerimist ja tõrjutust, aga ka vähest kaasatust otsuste langetamisse. Oluline on majanduskasv, mis panustab just vaesema elanikkonna heaolusse, et tekiksid töökohad ja edeneks võrdsus.

Faktid:

 • 836 miljonit inimest elab endiselt äärmises vaesuses.
 • Umbes iga viies arengumaade elanik peab toime tulema vähem kui 1,25 dollariga päevas.
 • Enamus neist, kes peavad hakkama saama vähema kui 1,25 dollariga päevas, elavad Lõuna-Aasias ja Sahara-taguses Aafrikas.
 • Väga vaesed on väikesed, haavatavad ja konfliktidest räsitud riigid.
 • Iga neljas alla 5-aastane laps on oma vanuse kohta liiga lühikest kasvu.
 • 2014. aastal lahkus oma kodust konflikti tõttu 42 000 inimest päevas.

Eesmärgid:

 • Kaotada 2030. aastaks kõikjal äärmuslik vaesus (ehk olukord, kus inimesed peavad ära elama vähemaga kui 1,25 USA dollarit päevas).
 • Vähendada 2030. aastaks vähemalt poole võrra vaesuses elavate inimeste osakaalu.
 • Arendada kõigis riikides sotsiaalkaitsesüsteeme, nii et 2030. aastaks kataks sotsiaalkaitse enamikku maailma vaestest inimestest.
 • Tagada 2030. aastaks, et kõigil on võrdne õigus majandusressurssidele ning juurdepääs põhiteenustele, maaomandile ja maa kontrollimisele ning varale, pärandile, loodusvaradele, uuele tehnoloogiale ja finantsteenustele (näit. mikrofinantseerimisele).
 • Suurendada 2030. aastaks vaeste inimeste toimetulekuvõimet ning vähendada nende vastuvõtlikkust äärmuslikele kliimanähtustele ja majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkonnaga seotud vapustustele ja katastroofidele.
 • Leida vahendeid, et anda arenguriikidele võimalus oma vaesuse kaotamise kavade ja poliitikate ellurakendamiseks.
 • Luua riikides, piirkondades ja rahvusvaheliselt kindlad tegevuspoliitikad, et toetada kiiremat investeerimist vaesuse kaotamise tegevustesse.

Lingid:

United Nations Development Programme

World Bank

UN Children’s Fund

International Monetary Fund

Allikas: UN.org

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee