Terveilm

Idapartnerlus

Euroopa Liidu Idapartnerlus on Euroopa Liidu liikmesriikide ja nende Ida-Euroopa partnerite ühine püüdlus tugevdada sidemeid, mis rajanevad ühistel huvidel ja kohustustel ning samuti jagatud omavastutusel ja kohustustel.

Idapartnerluse sihtriigud on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Ukraina, Moldova ja Valgevene. Idapartnerlus on jätkuks 2008 aastal avaldatud Rootsi ja Poola mõttele tugevdada naabruspoliitika idamõõdet. 7. mail 2009 allkirjastati Prahas idapartnerluse ühisdeklaratsioon, kus määratleti ühiste väärtustena õigusriik, inimõiguste austamine, demokraatia ülesehitamine ja kodanikuühiskonna kaasamine.

Idapartnerlus tugineb neljal põhimõttel:

  1. demokraatia, hea valitsemistava ja stabiilsus;
  2. majandus;
  3. energiajulgeolek;
  4. inimestevahelised kontaktid.

Idapartnerlus tugineb kahepoolsetele lepingulistele suhetele ja täiendab neid. Seda arendatakse piiramata üksikute partnerriikide püüdlusi seoses nende ja Euroopa Liidu vaheliste tulevaste suhetega. Idapartnerlust arendatakse samuti paralleelselt ELi ja kolmandate riikide vahelise kahepoolse koostööga.

TRIALOG projekt andis välja lühikese ülevaate idapartnerlusest:

 

Kasulikud lingid:

www.easternpartnership.org Eastern Partnership Community

eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm EL Idapartnerluse koduleht

www.eap-csf.eu Idapartnerluse kodanikuühiskonna foorum

www.eceap.eu Eesti Idapartnerluse Keskus

www.facebook.com/EasternPartnership EL idapartnerluse uudised Facebookis

 

Vaata ringi ka meie e-raamatukogus:

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee