Terveilm

In English

Idapartnerlus

Euroopa Liidu Idapartnerlus on Euroopa Liidu liikmesriikide ja nende Ida-Euroopa partnerite ühine püüdlus tugevdada sidemeid, mis rajanevad ühistel huvidel ja kohustustel ning samuti jagatud omavastutusel ja kohustustel.

Idapartnerluse sihtriigud on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Ukraina, Moldova ja Valgevene. Idapartnerlus on jätkuks 2008 aastal avaldatud Rootsi ja Poola mõttele tugevdada naabruspoliitika idamõõdet. 7. mail 2009 allkirjastati Prahas idapartnerluse ühisdeklaratsioon, kus määratleti ühiste väärtustena õigusriik, inimõiguste austamine, demokraatia ülesehitamine ja kodanikuühiskonna kaasamine.

Idapartnerlus tugineb neljal põhimõttel:

  1. demokraatia, hea valitsemistava ja stabiilsus;
  2. majandus;
  3. energiajulgeolek;
  4. inimestevahelised kontaktid.

Idapartnerlus tugineb kahepoolsetele lepingulistele suhetele ja täiendab neid. Seda arendatakse piiramata üksikute partnerriikide püüdlusi seoses nende ja Euroopa Liidu vaheliste tulevaste suhetega. Idapartnerlust arendatakse samuti paralleelselt ELi ja kolmandate riikide vahelise kahepoolse koostööga.

TRIALOG projekt andis välja lühikese ülevaate idapartnerlusest:

 

Kasulikud lingid:

www.easternpartnership.org Eastern Partnership Community

eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm EL Idapartnerluse koduleht

www.eap-csf.eu Idapartnerluse kodanikuühiskonna foorum

www.eceap.eu Eesti Idapartnerluse Keskus

www.facebook.com/EasternPartnership EL idapartnerluse uudised Facebookis

 

Vaata ringi ka meie e-raamatukogus:

Samal teemal

About us

Estonian Roundtable for Development Cooperation (acronym: AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation or have expressed interest towards that topic.

AKÜ is located in Tallinn, Estonia.

AKÜ’s financial year lasts from January 1 to December 31.

AKÜ’s main goal is to improve the creation and implementation of development policy and informing the general public of the issues in development cooperation and their opportunities to participate in it.

AKÜ main acitivities include:

AKÜ’s work is regulated by the laws of the Republic of Estonia and AKÜ’s statute.

AKÜ’s members can be Estonian not-for-profit organisations and foundations that are active in the field of development cooperation.

AKÜ’s highest decision-making body is the General Assmebly. AKÜ also has a Council that is responsible for strategic planning and deciding on daily matters that cannot be brought to the General Assembly.

AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff.

The statute is approved by the General Assembly on May 14, 2009 in Tallinn.

Estonian Roundtable for Development Cooperation brochure (pdf)

Contacts

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a, 10412
A3 building
Skype: terveilm
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee

www.twitter.com/terveilm
www.facebook.com/terveilm
www.linkedin.com

Staff Members:

Ms. Sigrid Solnik – Secretary-General, Sigrid@terveilm.ee
Katrin Pärgmäe – Communications Officer, +372 56623823, katrin@terveilm.ee
World Day/ Maailmapäev coordinatormaailmapaev@terveilm.ee
GLEN coordinatorglen@terveilm.ee

Members