Terveilm

In English

Idapartnerlus

Euroopa Liidu Idapartnerlus on Euroopa Liidu liikmesriikide ja nende Ida-Euroopa partnerite ühine püüdlus tugevdada sidemeid, mis rajanevad ühistel huvidel ja kohustustel ning samuti jagatud omavastutusel ja kohustustel.

Idapartnerluse sihtriigud on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Ukraina, Moldova ja Valgevene. Idapartnerlus on jätkuks 2008 aastal avaldatud Rootsi ja Poola mõttele tugevdada naabruspoliitika idamõõdet. 7. mail 2009 allkirjastati Prahas idapartnerluse ühisdeklaratsioon, kus määratleti ühiste väärtustena õigusriik, inimõiguste austamine, demokraatia ülesehitamine ja kodanikuühiskonna kaasamine.

Idapartnerlus tugineb neljal põhimõttel:

  1. demokraatia, hea valitsemistava ja stabiilsus;
  2. majandus;
  3. energiajulgeolek;
  4. inimestevahelised kontaktid.

Idapartnerlus tugineb kahepoolsetele lepingulistele suhetele ja täiendab neid. Seda arendatakse piiramata üksikute partnerriikide püüdlusi seoses nende ja Euroopa Liidu vaheliste tulevaste suhetega. Idapartnerlust arendatakse samuti paralleelselt ELi ja kolmandate riikide vahelise kahepoolse koostööga.

TRIALOG projekt andis välja lühikese ülevaate idapartnerlusest:

 

Kasulikud lingid:

www.easternpartnership.org Eastern Partnership Community

eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm EL Idapartnerluse koduleht

www.eap-csf.eu Idapartnerluse kodanikuühiskonna foorum

www.eceap.eu Eesti Idapartnerluse Keskus

www.facebook.com/EasternPartnership EL idapartnerluse uudised Facebookis

 

Vaata ringi ka meie e-raamatukogus:

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (acronym: AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation or have expressed interest towards that topic. AKÜ’s main goal is to work towards sustainable future, read about AKÜ’s main activities below!

AKÜ’s members can be Estonian not-for-profit organizations and foundations, active in the field of sustainable development. The highest decision-making body is the General Assmebly. AKÜ also has a Council responsible for strategic planning and deciding on daily matters that cannot be brought to the General Assembly. AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. The statute is approved by the General Assembly on May 14, 2009 in Tallinn. Our financial year lasts from January 1 to December 31.

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Tallinn, Telliskivi 60a, 10412
A3 building
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Gea Kangilaski – Secretary-General, gea@terveilm.ee